تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 | 11:7 | نویسنده : آزاده
 

چه کسی گفت تا شقایق هست زندگی باید کرد ؟

اکنون شقایق هست 

بی تو چه باید کرد؟

پ. ن : 

در سوگ استاد رادتاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 22:28 | نویسنده : آزاده
بودنم را نبودی 

نبودنم را دلتنگ نباش

رفتنم را نگران نبودی 

آمدنم را به انتظار ننشین 

خواستنم را نخواستی 

آرزویم نباش

 

پ . ن : بی صبرانه منتظر آینده ای هستم که توش باشی .تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 21:44 | نویسنده : آزاده

زین پس دلم با غیاب تو چه کند ؟

ای خوب من ...تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 21:38 | نویسنده : آزاده
چه گفتی با دلم 

که صبورانه آمدنت را به انتظار نشسته است ؟!تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 9:54 | نویسنده : آزاده
چه عاشقانه مرا در آغوش گرفتی 

چه مهربانانه  نوازشم کردی 

چه بی رحمانه مرا از خواب بیدار کردند

. . . 

پ . ن : 

احتیاجی به تسبیح نیست ! 

دستانت را که به من می دهی با انگشتانت ذکر دوست داشتن می گویم .