تاريخ : یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ | 14:54 | نویسنده : آزاده
سیلاب اشکهایم 

را به کدام 

ستد بحرانی گزارش کنم 

که 

توان مقابله داشته باشد ؟تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ | 20:38 | نویسنده : آزاده
در خیالم به تو نزدیکترم 

نزدیکتر از تو تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ | 17:46 | نویسنده : آزاده
من برای همیشه 

منتظرت می مانم 

تا خستگی هایت 

را پشت دیوار بلند تنهایی جا بذاری

و 

برگردی

پ . ن : تورا من چشم در راهم تاريخ : پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ | 10:37 | نویسنده : آزاده
اعتراف می کنم 

دلم نه تو را می خواهد 

و 

نه هیچ یک از خاطرات ت را 

دلم تنها جایی خلوت و دنج می خواهد 

تا زخمهایش را مرحمی کند.

 

پ . ن : 

گرفتن دستت حق من بود و من چه زود فراموش کردم حق گرفتنی است نه دادنی تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 8:16 | نویسنده : آزاده
 

جهنم کردی بهشتی را که با خاطراتت ساخته بودم 

 

 

پ . ن : حس دوست داشتنت را مثل زندان تو دلم اسیر شده