تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 8:16 | نویسنده : آزاده
 

جهنم کردی بهشتی را که با خاطراتت ساخته بودم 

 

 

پ . ن : حس دوست داشتنت را مثل زندان تو دلم اسیر شده تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 | 11:7 | نویسنده : آزاده
 

چه کسی گفت تا شقایق هست زندگی باید کرد ؟

اکنون شقایق هست 

بی تو چه باید کرد؟

پ. ن : 

در سوگ استاد رادتاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 22:28 | نویسنده : آزاده
بودنم را نبودی 

نبودنم را دلتنگ نباش

رفتنم را نگران نبودی 

آمدنم را به انتظار ننشین 

خواستنم را نخواستی 

آرزویم نباش

 

پ . ن : بی صبرانه منتظر آینده ای هستم که توش باشی .تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 21:44 | نویسنده : آزاده

زین پس دلم با غیاب تو چه کند ؟

ای خوب من ...تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 21:38 | نویسنده : آزاده
چه گفتی با دلم 

که صبورانه آمدنت را به انتظار نشسته است ؟!